Skip to content

Huid en laserkliniek Deventer behandelt niet alle vormen van oedeem.
Wel geven wij oedeemtherapie bij het ontstaan van vocht in de borstregio na de behandeling van borstkanker. Maar ook na behandelingen van medische ingrepen in het gelaat (bijv. huidkanker) of bij cosmetische chirurgische ingrepen in het gelaat (bijv. ooglidcorrecties).

  • Als huid en oedeemtherapeut ben ik gespecialiseerd in het behandelen van oedeem.
    Oedeemtherapie richt zich op op het stimuleren van verdere en sneller vochttransport in de juiste richting. Door de lymfetechnieken die worden toegepast verminderen bovendien de stressreacties van het lichaam en worden nieuwe, kleine lymfebanen gevormd.
    Tijdens Manuele lymfe drainage wordt er een speciale massage gegeven waarbij licht pompend de huid wordt gemasseerd. Het fijne netwerk van de lymfevaten direct onder de huid wordt geactiveerd. Er wordt extra vocht opgenomen en kan verlichting van aanwezige klachten geven. De massage is niet pijnlijk. MLD wordt normaal geadviseerd bij lymfoedeem en lipoedeem, in mijn praktijk pas ik MLD alleen toe bij opeenhoping van vocht (oedeem) na behandeling van borstkanker/ na behandeling van medische chirurgische ingrepen in het gelaat (huidkanker)/ na behandeling van cosmetische chirurgische ingrepen in het gelaat.
    Naast deze oppervlakkige massage kan er diepere stimulatie gegeven worden met oedeem- en fibrose grepen. Oedeemgrepen worden toegepast als oedeem verplaatsbaar is, dit wordt ook wel pitting oedeem (eiwitrijk oedeem) genoemd. Deze grepen worden zeer langzaam uitgevoerd waarbij het lymfevocht naar boven gestuwd wordt. Fibrosegrepen worden toegepast bij weefselverhardingen, zoals fibrose. Dit kan ontstaan als lymfoedeem langere tijd bestaat, maar dat is niet altijd het geval. Bij deze grepen wordt de huid als het ware gekneed. Deze grepen kunnen gevoeliger zijn. Manuele lymfedrainage kan in combinatie uitgevoerd worden met littekentherapie.