Skip to content
Het beroep huidtherapie

Als huidtherapeut zijn wij paramedische beroepsbehandelaars, opgeleid om de zieke en beschadigde huid te behandelen. Zo kunnen mensen met een huidprobleem op eigen initiatief of via verwijzing bij ons komen voor behandeling. Ons doel hierbij is het opheffen, verminderen of voorkomen van een huidaandoening.

Laserontharing behandeling
Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een register voor een groot aantal paramedische beroepen. In het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of de huidtherapeut voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Indien de huidtherapeut zich aan deze eisen houdt, behoudt deze haar kwaliteitsregistratie. Onze Huidtherapeut is KP geregistreerd.

Wet BIG

Voor het krijgen van de juiste kwaliteit kan een patiënt terecht bij een gediplomeerd huidtherapeut. De titel Huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet BIG en is daarmee een beschermde beroepstitel. Deze wet geeft regels voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsbeoefening en patiëntenbescherming.

Directe toegang huidtherapie (DTH)

per 1 januari 2011 kunt u ook zonder verwijzing van een (huis-)arts bij ons terecht. Dit betekend dat er tijdens de behandeling door de huidtherapeut vooraf vastgesteld moet worden of er zonder verwijzing gestart kan worden met behandelingen. Indien de patiënt wordt verwezen, wordt de verwijzer op de hoogte gehouden van het beleid en voortgang van de behandeling.

NVH

Huid- en Laserkliniek Deventer is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). De NVH behartigt sinds 1978 als paramedische beroepsvereniging de belangen van huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijsholingen voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelij (KCP)

v-333-LOgos
Registratie gegevens:

Mw. D. Demir
KP nummer 79913158788
NVH lidnummer 676